Płyty drogowe

Płyty drogowe

dalej

Polecamy płyty drogowe 300 x 150 x 15 cm, zbrojone –
– waga produktu 1750 kg
– waga zbrojenia 32 kg
– podwójnie zbrojone prętem fi 6.